به عشق شهداء به عشق بسیج

بسم الله الرحمن الرحیم

آقا شما بیا ، تدارک اطعام با "بسیج"

پرچم زدن به گوشه هر بام با "بسیج"
گرچه پر است دام ، ز بعد ظهورتان
منحل نمودن خطر دام ، با "بسیج"
کرب و بلا مجال شما با سران کفر
یکسر نمودن خطر شام ، با "بسیج"
گرچه شهید راه تو عیسی بن مریم است
آقا...! قبور "قطعه گمنام" با "بسیج"
هفته بسیج و بسیجی مبارک

/ 1 نظر / 45 بازدید
علی معراجی

دنیا غروب جمعه چه دلگیر می شود... یا صاحب الزمان مددی آقا...